"Forandring kræver små tålmodige skridt

i den rigtige retning"